HEROCASH : 091-716-7155

Blog Post

วิธีเช็คนาฬิกาแท้หรือปลอม

ร้านรับจำนำนาฬิกา Herocash246 จะมาแนะนำวิธีดูว่านาฬิกาเป็นของแท้หรือปลอม ทางร้านจำนำนาฬิกาจะมีการเช็คอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่าเป็นของแท้หรือของปลอม เพราะจะส่งผลต่อราคาที่ลูกค้ามาจำนำนาฬิกากับทางร้าน 

ซึ่งหากพูดถึงนาฬิกา ซึ่งแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งจำเป็นในชีวิตในชีวิตเลยก็ว่าได้ของคนปัจจุบัน และแน่นอนหากจะซื้อนาฬิกาทั้งที่ เราก็ย่อมอยากได้นาฬิกาที่เป็นลิขสิทธื์แท้ ไม่ใช่ของปลอม เพราะของแท้หากวันใดวันหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถจำนำนาฬิกาได้ ยิ่งเป็นหรูๆที่มีราคายิ่งดีเลยทีเดียว 

จำนำนาฬิกา

มาดูกันว่า วิธีเช็คว่านาฬิกาที่เราใส่อยู่นั้นเป็นของแท้หรือของปลอม

1. การฟังเสียงเดินเข็มของนาฬิกา

หากอยากรู้ว่านาฬิกาที่เราใส่อยู่นั้นเป็นของแท้หรือของปลอม ให้ทดสอบด้วยการเอานาฬิกาแนบข้างหู จะสังเกตได้เลยว่านาฬิกาแบรนด์หรูๆ หรือแบรนด์ดังจะมีกลไกหลายอย่างที่ค่อนข้างประณีต เข็มนาฬิกาจะเดินเป็นจังหวะและไม่มีเสียงให้ได้ยินแน่นอน

2. น้ำหนักของตัวนาฬิกา

นาฬิกาแท้ที่ผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น สายหนัง สเตนเลส อัญมณี  ซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาสูง มีนำ้หนักในตัวของมันเอง เวลาเราใส่จะสามารถรู้สึกได้ว่ามีน้ำหนักกว่าของปลอม  

3. เลข Serial Number

เลข Serial Number คือเลขประจำตัวเครื่องของนาฬิกา จะไม่มีซ้ำกับตัวสินค้าอื่นๆ ซึ่งประโยชน์ของการมีเลข Serial Number นั้นช่วยให้เรื่องของการติดตาม และแสดงความเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ โดยปกติของนาฬิกาจะมีเลข Serial Number อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวนาฬิกา ซึ่งเลข Serial Number ควรจะต้องตรงกันทั้งตัวเรือนนาฬิกาและตัวกล่อง จึงควรระมัดระวังอย่างมาก หากซื้อนาฬิกาที่ไม่มีกล่อง ให้คิดซะเลยว่าเป็นของปลอมแน่อน 

4. อุปกรณ์ที่ให้มา

แน่อนเวลาเราซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เราย่อมอยากได้ของแถมหรืออุปกรณ์ของสินค้านั้นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น เช่น คู่มือการใช้งาน กล่อง ถุงผ้า ใบประกันสินค้า  ฯลฯ ผู้ซื้อจะรู้สึกมั่นใจว่าได้ซื้อสินค้าที่มาจากบริษัทผู้ผลิตจริงๆ เป็นของแท้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และยิ่งมีใบประกันสินค้า ผู้ซื้อจะตัดสินใจง่ายกว่าสินค้าที่ไม่มีใบประกันสินค้า เพราะหากสินค้าเกิดมีปัญหา สามารถส่งเครมสินค้าได้ทันที

5. สังเกตเทียบตัวอักษรของหน้าปัดนาฬิกา

นาฬิกาของปลอมของแท้ ย่อมมีจุดที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเราจะซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องอาศัยการสังเกต เปรียบเทียบสินค้า ดูความต่างของแต่ละรุ่น ซึ่งจะสามารถเห็นความต่างได้เลย เช่นนาฬิการุ่น G-Shock ตัวอักษรในหน้าปัดนาฬิกาตรงจุดที่แสดงว่าวันนี้วันอะไร ถ้าของแท้จะขึ้นตัวย่อเป็นวันของสัดาห์เป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าของปลอมจะขึ้นเป็นตัวเลข และปุ่มกดข้างตัวเรือนนาฬิกา ของแท้จะสามารถปรับได้ตามเมนูที่เขียน แต่ถ้าของปลอมบางปุ่มจะใช้งานไม่ได้ หรืออาจจะกดใช้งานได้แต่ผิดเพี้ยนไปจากเมนูที่เขียนไว้ หากจะซื้อนาฬิกา ควรสังเกตดีๆ เพราะของปลอมสมัยนี้ เลียนแบบของจริงค่อนข้างที่จะเหมือนมาก 

Related Posts