HEROCASH : 091-716-7155

Blog Post

เรื่องที่ควรรู้ก่อนจำนำ

เรื่องที่ควรรู้ก่อนจำนำ

การจำนำเป็นวิธีกู้ยืมเงินที่ง่ายและสะดวก

แต่ก็มีความเสี่ยงที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจจำนำของมีค่าของคุณ โดยการจำนำนั้นจะมีทั้ง จำนำโทรศัพท์ จำนำรถยนต์ จำนำมอเตอร์ไซค์ จำนำโน๊ตบุ๊ค หรืออื่นๆอีกมากมาย และก่อนจำนำควรศึกษาอะไรก่อนที่จะไปจำนำ จำนำมือถือจะมีอะไรบ้างไปดูกัน! 

1. เลือกโรงรับจำนำที่เชื่อถือได้

 ก่อนที่จะนำของไปจำนำ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงรับจำนำนั้นเชื่อถือได้ มีหน้าร้านจริงโดยสามารถสอบถามจากเพื่อนหรือญาติที่เคยใช้บริการ หรือตรวจสอบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รีวิวต่างๆ

2. ตกลงราคาก่อนจำนำ

 ก่อนที่จะตกลงจำนำของ คุณควรตกลงราคากับโรงรับจำนำให้เรียบร้อย โดยคุณควรเปรียบเทียบราคากับโรงรับจำนำหลายๆ แห่งก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

3. อ่านสัญญาจำนำให้ละเอียด

 ก่อนที่จะเซ็นสัญญาจำนำ คุณควรอ่านสัญญานั้นให้ละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และระยะเวลาการไถ่ถอนของ

4. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี

 เมื่อคุณจำนำของแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงรับจำนำ คุณควรเก็บใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ให้ดี เพราะใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่คุณจะใช้ในการไถ่ถอนของ

5. ไถ่ถอนของภายในระยะเวลาที่กำหนด

 คุณควรไถ่ถอนของภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนำ หากคุณไม่สามารถไถ่ถอนของภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงรับจำนำจะยึดสินค้านั้นไว้ แต่บางโรงรับจำนำก็สามารถต่อดอกได้เลื่อยๆ เพราะฉะนั้นควรอ่านและสอบถามกฎของการต่อดอกแต่ละโรงรับจำนำนั้นดีๆค่ะ

6. อย่าจำนำของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

 คุณไม่ควรจำนำของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้าน หรือสมุดบัญชีธนาคาร เพราะหากคุณจำนำของเหล่านี้ไป คุณอาจจะประสบปัญหาในการทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งอาจจะโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปทำธุรกรรมต่างๆแทน

7. อย่าจำนำของที่เป็นของผู้อื่น

คุณไม่ควรจำนำของที่เป็นของคนอื่น เพราะหากเจ้าของของนั้นมาทราบภายหลัง คุณจะถูกดำเนินคดีได้

การจำนำเป็นวิธีการกู้ยืมเงินที่ง่ายและสะดวก แต่ก็มีความเสี่ยงที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจจำนำของมีค่าของคุณ หากคุณคำนึงถึงคำเตือนเหล่านี้ คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและใช้บริการจำนำได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะ

Related Posts