HEROCASH : 091-716-7155

Blog Post

จำนำและจำนอง แตกต่างกันอย่างไร

ก่อนที่จะจำนำหรือจำนองบ้าน วันนี้ Herocash246 จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการจำนำและการจำนองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่ผู้ที่ต้องการจำนองบ้านจะได้ทราบว่าควรจะทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ก่อนจะมาจำนองบ้านกับเรา

จำนองบ้าน

จำนำคืออะไร ?

บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้กับบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ สังหาริมทรัพย์นั้นๆ ตัวอย่างสังหาริมทรัพย์ คือสิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ กล้อง โทรทัศน์ สร้อยทอง เพชร เป็นต้น 

ทั้งที่ทั้งนั้น ทั้งนี้ ผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ บุคคลอื่นจะนำทรัพย์ของผู้จำนำไปจำนำแทนไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการยักยอกทรัพย์ หรือลักทรัพย์ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้รับจำนำต้องระวังให้ดี ผู้รับจำนำมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินที่จำนำ จนกว่าผู้จำนำจะมาชำระหนี้ไถ่ถอนคืน ขณะเดียวกันระหว่างที่จำนำอยู่ ผู้รับจำนำก็ต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินนั้น

ตัวอย่าง : นางเอต้องการกู้เงินจากนางบี นางเอมีสังหาริมทรัพย์ที่ต้องส่งมอบให้นางบีคือ โทรศัพท์ 1 เครื่องเป็นหลักประกันการชำระหนี้จำนวน 5,000 บาท และถ้าหานางเออยากได้โทรศัพท์คืน นางเอจำเป็นต้องนำเงินที่กู้ไปมาไถ่คืน ถึงจะได้สังหาริมทรัพย์นั้นคืน การกระทำแบบนี้เรียกว่า สัญญาจำนำ 

จำนำ

จำนองคืออะไร ?

จำนอง มีลักษณะคล้ายการจำนำ เป็นการมอบสินทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ เพียงแต่สิ่งที่ใช้เป็นหลักประกันคือ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น โฉนดที่ดิน บ้าน โรงเรือน เป็นต้น โดยการจำนอง ผู้จำนองต้องนำสินทรัพย์ไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง ซึ่งต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ต้องโอนที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง

ตัวอย่าง : นางเอ กู้เงินนางบีจำนวนเงิน 5 แสนบาท โดยนำที่ดินของตนเอง 1 แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่เป็นการประกันการชำระหนี้ โดยนางบีไม่ต้องส่งมอบหรือโอนที่ดินให้นางบี นางบียังมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินของตนเองได้ตามปกติ 

จำนองบ้าน

พอจะไขข้อข้องใจกันได้แล้วใช่ไหมครับ ว่าจำนำกับจำนองแตกต่างกันอย่างไร เมื่อทราบแล้ว หาคุณต้องการจำนำมือถือ จำนำรถยนต์ หรือจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด ก็สามารถทำได้เลย แค่รู้ขั้นตอนการทำให้ถูกต้อง ก็สามารถจำนำและจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโดได้เลยอย่างถูกต้องตามกฏหมายและปลอดภัยแน่นอน 

Related Posts